You are here: Home >Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Gdzie szukać przetargów

Zamówienia publiczne dotyczą wykonywania działań o charakterze budowlanym, lub usługowym, na skalę bardzo powszechną. Duże przedsiębiorstwa, kreślone ściśle przez ustawę, mające zapotrzebowanie na taką usługę, ogłaszają przetargi, w których biorą udział liczne firmy budowlane, czy tez usługowe. Cała procedura przebiegu przetargu jest ściśle określona i uwarunkowana aktami prawnymi.  W ten oto sposób wybierane są przedsiębiorstwa […]

Cel zamówień publicznych

W ostatnim czasie coraz częściej organizuje się kursy , szkolenia , konferencje i różne inne działania informacyjne na temat zamówień publicznych . Działalność administracji rządowej , samorządowej i innych organizacji które dysponują środkami publicznymi wiąże się konieczność zakupów dóbr i usług . System zakupów publicznych został stworzony w celu uczciwego i efektywnego dokonywania zamówień poprzez […]

Umowy do zamówień

Żeby nie mieć żadnych problemów z wykonaniem jakiejś usługi, lub żeby ktoś wykonał nam usługę należycie, zawsze powinniśmy spisać umowę. Szczegółowa umowa daje nam możliwość reklamacji w przypadku niedotrzymania jej warunków. Nie wszyscy bowiem trzymają się tego, co jest zapisane w umowie, a wówczas kwota, jaką uznaliśmy najlepszą za wykonanie usługi, może nie zostać wypłacona. […]

Przetarg nieograniczony

Do przetargu nieograniczonego mogą startować wszystkie firmy, które tylko czują się na siłach. Jeśli będzie to przetarg na pomalowanie elewacji albo remont budynku to można składać oferty pod warunkiem, że będzie się spełniało wszystkie wymogi jakie są stawiane. Najlepsza oferta wygra i firma będzie mogła przystąpić do pracy. Dzisiaj nie ma takiej możliwości żeby, w […]

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczone jest skierowany tylko do firmy, które są wstanie spełnić dane warunki. Firma, która zleca przetarg określa o co jej chodzi i czego będą dotyczyły prace czy budowa. Kto czuje się na siłach składa swoją propozycje. Osoba odpowiedzialna za przetarg będzie sprawdzała wszystko dokładnie i wybierze z tych powiedzmy dwudziestu firm tylko pięć. Te […]

Przetargi

Jeśli mówimy o zamówieniach publicznych to pierwsze co nam się rzuca na oczy to przetargi. Dzisaij praktycznie na każdą nawet małą naprawdę trzeba ogłosić przetarg. Wszystko wymaga odpowiednich procedur i niestety czasu. Jeśli trzeba będzie pomalować bramę przed urzędem to będzie potrzebny na to przetarg. Stanie do przetargu kilka firm i tak, która wygra będzie […]

Status wykonawcy

Każda osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak na przykład spółka z ograniczona odpowiedzialnością biorąca udział w przetargu, powinna posiadać status wykonawcy, aby móc wykonywać usługi, roboty budowlane, lub dostawy w ramach zamówienia publicznego. Status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, może uzyskać osoba pełnoletnia, nieubezwłasnowolniona, posiadająca pełną zdolność do […]

Negocjacja z ogłoszeniem

Jest wiele trybów udzielenia zamówienia publicznego. Podstawowym trybem jest roztrzygnięcie za pomocą przetargu ograniczonego, bądź też przetargu nieograniczonego. Aby skorzystać z innego trybu udzielenia zamówienia publicznego, należy posiadać ku temu specjalne przesłanki. W przypadku chęci udzielenia zamówienia za pomocą trybu negocjacji z ogłoszeniem, należy spełniać jeden z poniższych warunków. Jeżeli charaktet dostaw, usług, lub robót […]

Kto bierze udział w zamówieniach publicznych

Codziennie wielu ludzi uczestniczy w rynku zamówień publicznych, ale kim są Ci ludzie? Z jednej strony są to zamawiający, którzy szukają wykonawców usług, dostaw, bądź robót budowlanych. Zamawiający to osoba fizyczna, prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Pierwsza strona składa zamówienie publiczne na wykonanie usługi, dostawy, lub robót budowlanych w Urzędzie Zamówień Publicznych. […]

Ogólne zasady przetargów

Przetargi są ściśle kontrolowane od dnia 10. 06. 1994 r. Wtedy to właśnie do życia został powołany Urząd Zamówień Publicznych, jednak od 2004 r. zamówienia są uregulowane przez specjalną ustawę. Wprowadzona 29. 01. 2004 r. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych reguluje między innymi zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Przez zamówienia publiczne – należy rozumieć umowy […]

Wysyp przetargów

Zamówienia Publiczne to dla wielu firm sposób na zarobek. Firmy budowlane czekają tygodniami na kolejne przetargi w których uda im się wziąć udział. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, zapowiedział wysyp ogłoszeń przetargów na budowe i remont dróg. Ogłaszane mają być trzy przetargi tygodniowo. Kosztorys programu budowy dróg, straszy, bądź też przyciąga bardzo wysoką sumą stu siedmiu […]

Krajowa Izba Odwoławcza

Krajowa Izba Odwoławcza jest instytucją, powołaną do życia na podstawie ustawy nowelizującej Prawo Zamówień Publicznych w dniu trzynastym kwietnia, dwatysiące siódmego roku. Instytucja została stworzona w celu rozpoznawania odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przed powołaniem Izby Odwoławczej (tj. przed 2007 r.) odwołania zostawały rozpatrywane przez zespół arbitrów. Krajowa Izba Odwoławcza składa […]

Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne, obejmują część finansów publicznych. Zajmują się przetargami – na przykład na wybudowanie nowych dróg, remont starych dróg, remont obiektów użytku publicznego, czy odrestaurowanie zabytków. Zamówienia publiczne przechodzą przez warszawski Urząd Zamówień Publicznych, a ich wszelkie kwestie prawne, reguluje Ustawa z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Prawo Zamówień Publicznych, określa […]

Rada Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest centralnym organem administracji rządowej. Jego zadania są związane z Zamówieniami Publicznymi. Pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów – kieruje on całym Urzędem Zamówień Publicznych, jednak w istotnych sprawach systemu zamówień musi skierować się po opinie do swojego organu doradczego jakim jest Rada Zamówień Publicznych. Rada Zamówień Publicznych została powołana do życia […]

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych to Urząd powołany do życia w dniu dziesiątym czerwca tysiąc dziewięćset dziewiędziesiątego czwartego roku. Budżet tegoż Urzędu wynosi ponad dwadzieścia osiem milionów złotych, a sam Urząd zatrudnia obecnie około sto siedemdziesiąt osób. Przeciętne wynagrodzenie w placówce wynosiło w dwatysiące piętnastym roku – brutto 6967 złotych. Wydatki i dochody Urzędu Zamówień Publicznych są […]

Czym są Zamówienia Publiczne

Zamówienia publiczne, obejmują szczególną część finansów publicznych. Zajmują się między innymi przetargami i konkursami – na przykład na wybudowanie nowych dróg, remont i odbudowa starych dróg, remont obiektów użytku publicznego, czy też odrestaurowanie zabytków. Wszystkimi zamówieniami publicznymymi zajmuje się Urząd Zamówień Publicznych, który jest pośrednikiem pomiędzy zamawiającym i przyjmującym zamówienie. Do zadań Urzędu Zamówień Publicznych, […]

Zamówienia publiczne, a licytacja elektroniczna

Współcześnie zmierza się w kierunku uproszczenia procedur, jeśli chodzi o finansowanie ze środków publicznych. Idąc z duchem czasu, wymyślono łatwiejsze i oszczędzające czas formy, dzięki którym mogą być udzielane zamówienia publiczne. Już na samym początku, łatwo określić, czy przedsiębiorca spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu. Ogłoszenia na zamówienia publiczne także są udostępniane w sieci. Licytacja elektroniczna […]

Jak wygrać przetarg?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy warto brać udział w przetargach ogłaszanych na przykład przez organy administracji samorządowej. Niemniej jednak, zamówienia publiczne mogą być dużą szansą na wybicie się i pokazanie swoich możliwości. Z pewnością trudnym zagadnieniem jest określenie ceny za wykonanie usługi. Konkurencyjna oferta z jednej strony może być kluczem do sukcesu, a z drugiej […]

Zamówienia publiczne z wolnej ręki

Przetargi ogłaszane najczęściej przez organy administracji samorządowej to duża szansa na rozwój dla wielu firm, zwłaszcza tych mniejszych i średnich. Zamówienia publiczne z pewnością mają wiele zalet, lecz znajdziemy również wady. Niemniej jednak, wiele firm startuje w przetargach. Zamówienia publiczne mogą być udzielane na różne sposoby. Często jest to po prostu przetarg nieograniczony. W tej […]

Zamówienia publiczne- główne zasady

Wydatkowanie finansów publicznych rządzi się ściśle określonymi prawami i zasadami. Zamówienia publiczne muszą być udzielane i przebiegać według określonych procedur, od ogłoszenia po przyznanie przetargu. Ich główną ideą jest zawarcie umowy płatnej pomiędzy podmiotem zamawiającym, a wykonawcą. Podmiot, który zaprasza do przetargu jest zwykle organem administracji samorządowej. Zamawiającym może być także jednostka administracyjna Policji, Straży […]

Co musi zawierać ogłoszenie o zamówieniu publicznym?

Coraz więcej przedsiębiorców podejmuje się wykonania zleceń, jakimi są zamówienia publiczne. Podjęcie takiego zobowiązania zwykle wymaga od firmy przedstawiania oferty z konkurencyjną ceną. Nie jest to jednak jedyna istotna kwestia, brana pod uwagę przez zamawiającego. Niemniej jednak, zamówienia publiczne mogą przynieść korzyści, zwłaszcza małym i średnim firmom, które próbują się wybić. Zamówienia publiczne są ogłaszane […]

Dlaczego warto startować w przetargu na zamówienia publiczne?

Sektor finansów publicznych dla wielu osób to nieznane i tajemnicze wody. Jednak nie ma czego się bać i warto rozważyć zaproszenia do wykonania zleceń, ogłaszane najczęściej przez administrację samorządową. Zamówienia publiczne mogą okazać się dobrym kierunkiem, który przysporzy nam wiele korzyści. Wielu przedsiębiorców obawia się startowania w przetargach. Jednak zamówienia publiczne to szansa na rozwój […]

Przetarg nieograniczony- zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne najczęściej są ogłaszane przez administrację samorządową. Zaproszenia do wykonania zlecenia dotyczą różnych robót budowlanych, usług czy też nabywania dostawy. Liczba ogłaszanych przetargów zwiększa się z roku na rok. Stanowią one łakomy kąsek dla mniejszych i większych przedsiębiorców. Zamówienia publiczne to dość atrakcyjna i bezpieczna propozycja dla wielu firm. Jedną z form przeprowadzania procedury […]

Kto musi stosować się do procedur zamówień publicznych?

Sektor finansów publicznych podlega szczegółowym prawom, które regulują procedury wydatkowania środków publicznych. Zamówienia publiczne wiążą się z koniecznością wyłonienia wykonawcy zlecenia. Niezwykle istotne są także zasady zawierania umów. Kto może być zamawiającym? Prawo określa, że obowiązek stosowania się do procedur mają między innymi organy państwowe oraz samorządowe. Zamówienia publiczne ogłaszają także pewne stowarzyszenia oraz podmioty […]

Co może być przedmiotem zamówień publicznych?

Przepisy prawa polskiego i międzynarodowego określają co może być przedmiotem umowy, zawieranym pomiędzy fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a wykonawcą. Zamówienia publiczne wiążą się z pewnymi procedurami, które dotyczą wydatkowania środków publicznych. Przetarg jest ogłaszany najczęściej na wykonanie prac budowlanych. Zamówienie publiczne obejmuje zarówno wykonanie, jaki i zaprojektowanie robót budowlanych. […]

Zamówienia publiczne w Polsce

Przetargi ogłaszane przez gminy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe szkoły wyższe to spora szansa do wielu przedsiębiorców. Współcześnie coraz więcej mówi się o udziale małych i średnich firm w wykonywaniu tego typu zleceń. Zamówienia publiczne są udzielane przez różne podmioty. Oprócz wyżej wspomnianych, zamawiającym może być powiat, ZUS, KRUS, PKP. Zamówienia publiczne ogłaszają także […]

Zamówienie publiczne

Przez małe niedopatrzenie ustawodawcy może pojawić się problem z najmniejszymi nawet korektami w zawartych już umowach dotyczących zamówień publicznych. Jedyne wyjściem jest prounijna wykładnia przepisów. 28 lipca w życie weszła nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych. Dla wszystkich umów zawartych przed tą datą, a także tych, które podpisane zostanę w terminie późniejszym, ale dzięki trwającym przetargom, […]

Zamówienia publiczne

Poświadczenie przez notariusza realizacji dostawy czy też usługi byłoby zbyt dużym utrudnieniem przy procesie ubiegania się o zamówienie publiczne. Jak stwierdziła TSUE, instytucja która rozpisała przetarg nie ma prawa wymagać od przyszłych wykonawców, by musieli dowodzić, że są zdolni do sprostania wymogom zamówienia, przedstawiając zaświadczenie od byłych nabywców, którym realizowali dostawy lub świadczyli usługi w […]

Zamówienia publiczne

Dyrektor policji granicznej z Bułgarii Antonio Angełow i jeden z jego zastępców Jotko Andreew podali się w poniedziałek do dymisji na skutek stanowczej interwencji premiera Bojko Borysowa. Przyczyną dymisji jest oburzający wynik przetargu zorganizowanego przez policję graniczną, w ramach zamówień publicznych, na przewóz nielegalnych uchodźców, zatrzymanych w regionie znanego portu Burgas, do ośrodków dla imigrantów. […]

Zamówienia publiczne

W 2015 r. rynek zamówień publicznych był o ponad 25 mld zł mniejszy w stosunku do roku 2014. Jak iw maju informował DGP, ogólna wartość wszystkich zamówień udzielonych zgodnie z przepisami przetargu spadła do 116, 4 mld zł w minionym roku. Jednak opublikowane w piątek sprawozdanie Urzędu Zamówień Publicznych daje dopiero nam pełen obraz sytuacji, […]