You are here: Home > Bez kategorii > Co może być przedmiotem zamówień publicznych?

Co może być przedmiotem zamówień publicznych?

Przepisy prawa polskiego i międzynarodowego określają co może być przedmiotem umowy, zawieranym pomiędzy fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a wykonawcą. Zamówienia publiczne wiążą się z pewnymi procedurami, które dotyczą wydatkowania środków publicznych. Przetarg jest ogłaszany najczęściej na wykonanie prac budowlanych. Zamówienie publiczne obejmuje zarówno wykonanie, jaki i zaprojektowanie robót budowlanych. Przetarg to nie jedyna opcja udzielania takiego zlecenia. Szczególną formą jest tryb wolnej ręki. Umożliwia on bowiem negocjacje tylko z jednym wykonawcą. Ta forma jest zwykle bardziej złożona niż przetarg. Zamówienie publiczne, zwykle na roboty budowlane, wymaga w tej sytuacji spełnienia określonych warunków. Przedmiotami, na które ogłaszane są przetargi są także dostawy oraz usługi. Zamawiający określa potrzebę nabycia danego produktu lub usługi, która może być priorytetowa lub niepriorytetowa. Zamówienie publiczne na usługę priorytetową może dotyczyć np. finansów lub informatyki, z kolei niepriorytetowa to np. usługi hotelarskie. Pod pojęciem dostawa kryje się nie tylko kupno, ale na przykład leasing, czy wynajem lub kupno na raty.

Comments are closed.