You are here: Home > Bez kategorii > Kto musi stosować się do procedur zamówień publicznych?

Kto musi stosować się do procedur zamówień publicznych?

Sektor finansów publicznych podlega szczegółowym prawom, które regulują procedury wydatkowania środków publicznych. Zamówienia publiczne wiążą się z koniecznością wyłonienia wykonawcy zlecenia. Niezwykle istotne są także zasady zawierania umów. Kto może być zamawiającym? Prawo określa, że obowiązek stosowania się do procedur mają między innymi organy państwowe oraz samorządowe. Zamówienia publiczne ogłaszają także pewne stowarzyszenia oraz podmioty prawa publicznego. Doskonałym przykładem są niewątpliwie gminy. Często ogłaszają one zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych, na przykład utwardzenie nawierzchni czy też budowę szkoły lub obiektów rekreacyjno- sportowych. Zamówienia publiczne są udzielane także przez jednostki organizacyjne Wojska, Policji czy Straży Pożarnej. Zamawiający może być samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, PKP, Państwowe Gospodarstwo Leśne oraz państwowe szkoły wyższe. Niemniej jednak, uważa się, że zamówienia publiczne są składane głównie przez administrację samorządową. Przetargi niewątpliwie stanowią dużą szansę dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współcześnie dąży się do upraszczania pewnych procedur oraz ułatwiania dostępu do zleceń.

Comments are closed.