You are here: Home > Bez kategorii > Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Spadkobiercy którzy chcą kontynuować wszystkie umowy muszą spełnić większość warunków udziału w postępowaniu, które spełniał zmarły. Mowa tu m. in. o kompetencji, sytuacji finansowej, a nawet zdolnościach zawodowych. Śmierć osoby fizycznej która prowadziła działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i była jednocześnie wykonawcą umowy w sprawie zamówień publicznych niesie poważne konsekwencje w sferze prawa zamówień publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie reguluje bardzo szczegółowo sytuacji związanej ze śmiercią wykonawcy zamówień publicznych który jest osobą prywatną. Po ustaleniu więc, jakie skutków śmierci wykonawcy zamówienia będącego osobą fizyczną, należy w pierwszej kolejności sięgnąć do przepisu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. W razie śmierci spadkodawcy spadkobierca musi najpierw pierwszej kolejności ustalić, czy umowa o zamówienie publiczne jest wygasła, czy też może być nadal realizowana. Zamówienia publiczne mają zwykle wielowarstwowo złożony charakter, przy czym nie chodzi o skomplikowany charakter, ale o posiadanie zdolności organizacyjnych, m. in.: dysponowania odpowiednim do zrealizowania umowy sprzętem, potencjałem w człowieku czy też wiedzą i doświadczeniem. Podsumowując śmierć osoby fizycznej która prowadziła działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i była jednocześnie wykonawcą umowy w sprawie zamówień publicznych niesie poważne konsekwencje w sferze prawa zamówień publicznych.

Comments are closed.