You are here: Home > Bez kategorii > Przetarg nieograniczony- zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony- zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne najczęściej są ogłaszane przez administrację samorządową. Zaproszenia do wykonania zlecenia dotyczą różnych robót budowlanych, usług czy też nabywania dostawy. Liczba ogłaszanych przetargów zwiększa się z roku na rok. Stanowią one łakomy kąsek dla mniejszych i większych przedsiębiorców. Zamówienia publiczne to dość atrakcyjna i bezpieczna propozycja dla wielu firm. Jedną z form przeprowadzania procedury jest przetarg nieograniczony. Prawo ściśle określa zasady zawierania umów. Zamówienia publiczne mogą być udzielane w zasadzie na osiem sposobów. Wśród form znajdziemy między innymi przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, zamówienia z wolnej ręki, czy też negocjację z ogłoszeniem. Na czym polega przetarg nieograniczony? Tryb jest jednoetapowy. Podmiot zamawiający składa ogłoszenie. Ofertę na zamówienia publiczne w przetargu nieograniczony może złożyć każdy wykonawca spełniający minimalne wymagania. Spośród wszystkich ofert, wybierana jest jedna, najkorzystniejsza. Przetarg nieograniczony to bardzo popularna forma. Zamówienia publiczne zawsze mogą być przeprowadzane w tej formie. Inne tryby posiadają więcej warunków i mogą być stosowane tylko w niektórych przypadkach.

Comments are closed.