You are here: Home > Bez kategorii > Umowy do zamówień

Umowy do zamówień

Żeby nie mieć żadnych problemów z wykonaniem jakiejś usługi, lub żeby ktoś wykonał nam usługę należycie, zawsze powinniśmy spisać umowę. Szczegółowa umowa daje nam możliwość reklamacji w przypadku niedotrzymania jej warunków. Nie wszyscy bowiem trzymają się tego, co jest zapisane w umowie, a wówczas kwota, jaką uznaliśmy najlepszą za wykonanie usługi, może nie zostać wypłacona. W każdej umowie powinny być umieszczone dane osoby zamawiającej, jak również osoby, która będzie wykonywała daną usługę. Musi być podany adres zamieszkania jak również NIP oraz REGON, jeżeli jest to firma. Każda umowa powinna posiadać również szczegółowy zakres usług, rodzaje materiałów użytych na przykład do produkcji, liczbę godzin, jaka przeznaczona jest na wykonanie usługi lub ogólny czas jej wykonania oraz dokładną kwotę zobowiązania. Najważniejszy jednak w całej umowie jest podpis lub też pieczątki wystawione przez każdą ze stron umowy, które świadczą o tym, że taka umowa jest ważna i przypieczętowana zarówno przez usługodawcę, jak również i przez usługobiorcę. Tylko na podstawie takiej umowy możemy domagać się ewentualnych poprawek źle wykonanego zadania, wypłacenia zawartej w umowie kwoty lub niedotrzymania terminu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.