You are here: Home > Bez kategorii > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Firma, przygotowująca opracowanie które wykorzystane było przy zrealizowaniu zamówienia, ma przewagę nad innymi startującymi w przetargu. Dlatego często jest wykluczana. Wykonawca, opracowujący dokumenty wykorzystane następnie przez zlecającego, dysponuje różnymi informacjami, które pozwalają mu na oszacowanie kosztów realizacji zamówienia i dzięki temu może mieć przewagę nad konkurentami. Szczególnie w sytuacji gdy dokumentacja nie jest dołączona do specyfikacji i dostęp do niej będzie możliwy jedynie po wygraniu przetargu. Województwo pomorskie właśnie ogłosiło przetarg na usługi wsparcia przy przygotowywaniu i realizacji programu informatyzacji służby zdrowia. Warto wspomnieć, że jedna z ofert złożona jest przez firmę będącą w grupie kapitałowej z inną ze spółek, która to z kolei wcześniej pomagała w przygotowaniu studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie z funduszy europejskich tego projektu. I Ponieważ człowiekiem w zarządzie obu firm, a jednocześnie udziałowcem, jest tam sam mężczyzna, to zamawiający miał prawo uznać, że ma dostęp do wcześniej gotowych dokumentów. To prowadzi z kolei do zachwiania konkurencji. Dysponując informacjami nie znanym innym przedsiębiorcom, może on lepiej skalkulować ofertę. Podsumowując wykonawca, opracowujący dokumenty wykorzystane następnie przez zlecającego, dysponuje różnymi informacjami, które pozwalają mu na oszacowanie kosztów realizacji zamówienia i dzięki temu może mieć przewagę nad konkurentami.

Comments are closed.