You are here: Home > Bez kategorii > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Jeżeli firmy potrafią samodzielnie spełniać warunki i potrafiły by złożyć osobne oferty, to nie powinny zawiązywać żadnego konsorcjum. Może ono zostać uznane za wcześniejszą zmowę. Niedawny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie może dużo w sprawie podejścia do konsorcjów. Z wyroku wynika, że zawarcie konsorcjum przez firmy, które potrafią same złożyć ofertę w postępowaniach, stanowi pogwałcenie prawa konkurencji. To jest też potwierdzenie tezy, którą od kilku lat formułuje UOKiK. Pod koniec 2012 r. wydał decyzję, w której możliwość indywidualnego startu w przetargu była głównym argumentem świadczącym o zgodnym z prawem charakterze konsorcjum zawiązanego przez dwie firmy podczas przetargu na wywóz odpadów komunalnych w Białymstoku. Jak mówi UOKiK: dwie większe spółki, zamiast rywalizacji, specjalnie złożyły ofertę razem, by ostatecznie zostać monopolistami na Białostockim rynku. Niedawny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie może dużo w sprawie podejścia do konsorcjów. Z wyroku wynika, że zawarcie konsorcjum przez firmy, które potrafią same złożyć ofertę w postępowaniach, stanowi pogwałcenie prawa konkurencji. Podsumowując może ono zostać uznane za wcześniejszą zmowę. Niedawny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie może dużo w sprawie podejścia do konsorcjów. Z wyroku wynika, że zawarcie konsorcjum przez firmy, które potrafią same złożyć ofertę w postępowaniach, stanowi pogwałcenie prawa konkurencji.

Comments are closed.