You are here: Home > Bez kategorii > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych, która weszła dziś w życie wreszcie je odblokuje. W kilku miesiącach odnotowano ich wyraźny spadek l. W samym miesiącu maju zostało ogłoszone trzy razy mniej przetargów powyżej progu UE niż w kwietniu. Ich liczba spadała z miesiąca na miesiąc (od 2428 do 834). Chociaż czerwiec był już trochę lepszy pod tym względem (1106), to liczba ogłoszeń nie zbliżyła się nawet do połowy tego co pojawiło się w kwietniu. Jaki jest powód? Polska nie zdążyła na czas wprowadzić nowych dyrektyw zamówieniowych. Termin ich wprowadzenia minął 18 kwietnia 2016 r. Tymczasem nowelizacja ustawy o prawie zamówień publicznych, która wdraża wszystkie dyrektywy, wchodzi w życie dopiero dzisiaj. Trudno się więc dziwić zamawiającym, że boją się zarzutu niezgodności z prawem Unii Europejskiej. Dlatego też wszyscy, którzy mogli, starali się zrealizować jak najwięcej zamówień jeszcze w kwietniu, by zdążyć przed wprowadzeniem nowych dyrektyw, a ci, którzy nie zdążyli, wstrzymywali się z publikowaniem nowych ogłoszeń – tak tłumaczy Włodzimierz Dzierżanowski, prezes Grupy Doradczej Sienna. Wstrzymywane ostatnimi miesiącami przetargi mogą teraz wreszcie wystartować. Początki będą oczywiście trudne zarówno dla zamawiających tak jak i dla wykonawców.

Comments are closed.