You are here: Home > Bez kategorii > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Całość dyskursu nad niedawno wprowadzoną dużą nowelizacją ustawy z 22 czerwca br. o zmianie prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zdominowała kwestia zamówień przez osoby publiczne, kontrolowanym przez samych siebie podmiotom. Dla dużej ilości samorządów wprowadzenie tej regulacji jest bardzo ważne. Pozwala ona bowiem na bezprzetargowe, ale jednak zgodne z przepisami o zamówieniach publicznych – zlecanie nie tylko odbierania śmieci komunalnych, lecz także dużo innych zadań. Jednak, jak w tekście przypomina wszystkim Wojciech Hartung, regulacje z ustawy z 29 stycznia 2004 r. dotyczą tylko wyboru wykonawcy usługi, nie tworzą zaś stałego, dobrego zestawu przepisów, które regulowały by kwestię przydzielania określonych zadań w formie in house. Osobiście się obawiam, że sama praktyka w tym zakresie może przynieść samorządom więcej problemów niż korzyści. Niezbędne więc może być okazanie nowelizacji innych ustaw czy też przepisów o zamówieniach, w ostateczności przynajmniej jednoznaczne wyjaśnienia. Aby się tylko nie okazało, że ci, który chcieli tylko skorzystać z udogodnień, będą za to surowo karani. Podsumowując dla dużej ilości samorządów wprowadzenie tej regulacji jest bardzo ważne. Pozwala ona bowiem na bezprzetargowe, ale jednak zgodne z przepisami o zamówieniach publicznych – zlecanie nie tylko odbierania śmieci komunalnych, lecz także dużo innych zadań.

Comments are closed.