You are here: Home > Bez kategorii > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Poświadczenie przez notariusza realizacji dostawy czy też usługi byłoby zbyt dużym utrudnieniem przy procesie ubiegania się o zamówienie publiczne. Jak stwierdziła TSUE, instytucja która rozpisała przetarg nie ma prawa wymagać od przyszłych wykonawców, by musieli dowodzić, że są zdolni do sprostania wymogom zamówienia, przedstawiając zaświadczenie od byłych nabywców, którym realizowali dostawy lub świadczyli usługi w ciągu ostatnich trzech lat, dodatkowo poświadczone jeszcze przez notariusza, adwokata czy też inny z organów państwowych. Trybunał, zajmował się wnioskiem o wykładnię przepisów dyrektywy z 31 marca 2004 r. w sprawie organizacji procedur udzielania zamówień publicznych. Do trybunału trafił również spór między spółkami Ambisig a Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Regionu Pombal w Portugalii. Chodziło im o to, że jedna ze spółek nie przedstawiła oświadczenia nabywcy usług potwierdzonego przez notariusza lub inny z organów, że będzie w stanie poradzić sobie z zamówieniem wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem oraz jakością a także platformy technologicznej w więcej niż kilku spółkach. Tego oświadczenia wymagane było przez stowarzyszenie, które rozpisało przetarg. I jednocześnie wykluczyło spółkę z postępowania.

Comments are closed.