You are here: Home > Bez kategorii > Zamówienia publiczne, a licytacja elektroniczna

Zamówienia publiczne, a licytacja elektroniczna

Współcześnie zmierza się w kierunku uproszczenia procedur, jeśli chodzi o finansowanie ze środków publicznych. Idąc z duchem czasu, wymyślono łatwiejsze i oszczędzające czas formy, dzięki którym mogą być udzielane zamówienia publiczne. Już na samym początku, łatwo określić, czy przedsiębiorca spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu. Ogłoszenia na zamówienia publiczne także są udostępniane w sieci. Licytacja elektroniczna wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza. Wykonawcy wpisują niezbędne dane oraz swoje oferty. Procedura może składać się z jednego lub kilku etapów. Wykonawcy starający się o zamówienia publiczne mogą składać nieograniczoną liczbę ofert. Zamawiający decyduje, kiedy licytacja dobiegnie końca. Zamówienia publiczne to łakomy kąsek dla wielu przedsiębiorców. Wiele firm stara się uzyskać zlecenia ogłaszane przez organy administracji samorządowej. Licytacja elektroniczna to jeden z trybów, w którym udzielane są zamówienia publiczne. Nie może być stosowany w każdym przypadku. Z pewnością oszczędza czas zarówno wykonawców, jak i zamawiających. Niewątpliwie ułatwia wyłonienie najniższej oferty, która jest jednocześnie najatrakcyjniejsza w danym przypadku dla zleceniodawcy.

Comments are closed.