You are here: Home > Bez kategorii > Zamówienia publiczne w Polsce

Zamówienia publiczne w Polsce

Przetargi ogłaszane przez gminy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe szkoły wyższe to spora szansa do wielu przedsiębiorców. Współcześnie coraz więcej mówi się o udziale małych i średnich firm w wykonywaniu tego typu zleceń. Zamówienia publiczne są udzielane przez różne podmioty. Oprócz wyżej wspomnianych, zamawiającym może być powiat, ZUS, KRUS, PKP. Zamówienia publiczne ogłaszają także państwowe jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Możemy tutaj zaliczyć między innymi jednostki organizacyjne Policji czy też Wojska. Ogłoszenie potrzeby wykonania zlecenia wcale nie musi polegać na przetargu. Ustawa pozwala na dokonanie tego w zasadzie na osiem różnych sposobów. Zamówienie publiczne może zostać udzielone między innymi na podstawie negocjacji z ogłoszeniem czy też licytacji elektronicznej. Zamówienia publiczne to istotny element gospodarki państwowej, kontrolowany przez polskie i międzynarodowe regulacje prawne. Umowa zawierana pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym dotyczy najczęściej nabywania dostawy lub zlecenia wykonania robót budowlanych. Przedmiotem umowy mogą być również usługi, które dzieli się zwykle na priorytetowe, jak np. badawczo- rozwojowe oraz niepriorytetowe, np. hotelarskie.

Comments are closed.