You are here: Home > Bez kategorii > Zamówienia publiczne z wolnej ręki

Zamówienia publiczne z wolnej ręki

Przetargi ogłaszane najczęściej przez organy administracji samorządowej to duża szansa na rozwój dla wielu firm, zwłaszcza tych mniejszych i średnich. Zamówienia publiczne z pewnością mają wiele zalet, lecz znajdziemy również wady. Niemniej jednak, wiele firm startuje w przetargach. Zamówienia publiczne mogą być udzielane na różne sposoby. Często jest to po prostu przetarg nieograniczony. W tej formie każdy wykonawca, który spełnia minimalne wymagania, może złożyć swoją ofertę. Ogłaszane jest zlecenie na zamówienia publiczne i każdy przedsiębiorca może rozważyć udział w nim, o ile jest to zgodne z jego doświadczeniem oraz dziedziną. Wyjątkową formą są zamówienia publiczne z wolnej ręki. Zamawiający ma w tej sytuacji przydzielenie zlecenia tylko po negocjacjach z jednym wykonawcą. Wydaje się, że takie postępowanie ułatwiałoby całą procedurę, choć nie jest ono pozbawione wad. Jednak zamówienia publiczne z wolnej ręki są ograniczone do wyjątkowych sytuacji i nie mogą być tak powszechnie stosowane, jak na przykład przetargi. Tryb wolnej ręki jest stosowany tylko wtedy, gdy udział wielu konkurentów nie jest możliwy. Wynika to na przykład z względów technicznych. Z pewnością nie jest łatwo spełnić takie warunki, jednak jest to możliwe.

Comments are closed.