You are here: Home > Bez kategorii > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W uchwale z 17 lutego 2016 r. przez Sąd Najwyższy poruszony został bardzo ważny wątek możliwości dochodzenia przez podwykonawców od akcjonariusza wynagrodzenia z tytułu umowy o roboty budowlane poprzez przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. To realne, gdy umowa podwykonawcy z wykonawcą okaże się nieważna. Do tego rodzaju sytuacji najczęściej dochodzi z dwóch powodów. Gdy między podmiotami nie zawarto wcale pisemnej umowy o roboty budowlane lub gdy pojawią się prace dodatkowe, których żadna pisemna umowa nie uwzględnia. Przeważnie umowa o roboty budowlane nie musi być zawarta pisemnie: w przypadku formy ustnej istnieje bowiem możliwość udowodnienia jej na przykład przez powołanie świadków czy też przesłuchanie stron. Problem jednak jest gdy podwykonawca zwraca się bezpośrednio do inwestora z roszczeniem na zasadach jego braterskiej odpowiedzialności z wykonawcą, na mocy przepisów kodeksu cywilnego. Wtedy, w tej sytuacji przepisy przewidują wymóg umowy pisemnej podwykonawcy z wykonawcą – pod rygorem jej nieważności. Podsumowując w uchwale z 17 lutego 2016 r. przez Sąd Najwyższy poruszony został bardzo ważny wątek możliwości dochodzenia przez podwykonawców od akcjonariusza wynagrodzenia z tytułu umowy o roboty budowlane poprzez przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. To realne, gdy umowa podwykonawcy z wykonawcą okaże się nieważna. Do tego rodzaju sytuacji najczęściej dochodzi z dwóch powodów.

Comments are closed.