You are here: Home > Bez kategorii > Zamówienie publiczne

Zamówienie publiczne

Przez małe niedopatrzenie ustawodawcy może pojawić się problem z najmniejszymi nawet korektami w zawartych już umowach dotyczących zamówień publicznych. Jedyne wyjściem jest prounijna wykładnia przepisów. 28 lipca w życie weszła nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych. Dla wszystkich umów zawartych przed tą datą, a także tych, które podpisane zostanę w terminie późniejszym, ale dzięki trwającym przetargom, stosuje się jeszcze stare przepisy. Z jednym jednak ważnym wyjątkiem. Jeśli chodzi o zmiany w tych kontraktach, to przewidziano dla nich osobny przejściowy przepis. Artykuł 19 ust. 3 nowelizacji ustawy – w zasadzie poszerza katalog sytuacji, w których można dokonać zmian. Przede wszystkim artykuł ten umożliwia dodanie aneksu np. przy robotach dodatkowych, które do tej pory wymagały zawarcia osobnej umowy z wolnej ręki. W pierwszej z części tego przepisu ustawodawca zapomniał o jednym małym wyrazie. Artykuł 144 ust. 1 poprzedniej ustawy zakazywał jak to ujęto „istotnych” zmian w umowie, chyba że zamawiający przewidział i zaznaczył możliwość dokonywania takiej zmiany w ogłoszeniu. Artykuł 19 ust. 3 ustawy nowelizującej jednak pozwala wyłącznie na zmiany, które przewidziano w ogłoszeniu czy też specyfikacji. Nie różnicuje już zmian na „istotne” bądź „nieistotne”.

Comments are closed.